Non-academic pieces

I also enjoy writing non-academic pieces on many topics: language(s), history, society, economics and politics, music, and life. I also kept a diary of my internet-less lockdown experience in A Coruña. Back then, besides running the Galician blog O Bico da Néboa, I collaborated with a few webzines and blogs in various languages, contributing posts, columns, and reviews. You can find the links to all my texts below.

WARNING: The opinions expressed in these articles do not always reflect my current views on the relevant topic.

ON LANGUAGE(S)

 1. Good and bad (uses of the) resources. Language: English. Year: 2018. Venue: this website.
 2. The myth of ‘real English’. Language: English. Year: 2018. Venue: this website.
 3. A logical pitfall in academic writing. Language: English. Year: 2018. Venue: this website.
 4. Mind, the history of linguistics, and a Western bias. Language: English. Year: 2019. Venue: this website.
 5. Ernst Cassirer on Kant and modern linguistics. Language: English. Year: 2019. Venue: this website.
 6. No hay idioma puro, disfrutemos de la diversidad. Language: Spanish. Year: 2019. Venue: Globedia.
 7. An introduction to your smartphone as a language learning tool. Language: English. Year: 2019. Venue: this website.
 8. Una introducción a tu smartphone como herramienta para el aprendizaje de idiomas. Language: Spanish. Year: 2019. Venue: this website
 9. Un’introduzione al tuo smartphone come strumento per l’apprendimento delle lingue. Language: Italian. Year: 2019. Venue: this website.
 10. Os meus arxentinismos adquiridos e perdidos. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 11. Ollarmos a Dante para desmentirmos mitos lingüísticos. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 12. Conversa sobre o galego: En Vigo coa profe Naír. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 13. El lenguaje, la mente y un perjuicio occidental. Language: Spanish. Year: 2020. Venue: Globedia.

ON HISTORY

 1. Bágoas de cinsa en Compostela. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 2. Pontevedra nos anos do medo: Entrevista co autor. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.

ON SOCIETY

 1. Manuel Rivas e o potencial libertador da vergoña. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 2. Non calarei. Language: Galician: Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 3. Nin santas, nin meigas, nin fadas. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 4. A poesía urbana dos “non lugares”. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 5. A intersección corpórea entre ánima e arte. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 6. A importancia dos feitos morais. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 7. O fútbol moderno: A agonía dun sentimento. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 8. A volta das negras tormentas. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 9. Illuminare i punti ciechi: Un’alternativa al dominio della paura. Language: Italian. Year: 2020. Venue: In Your Eyes.
 10. Lighting up the blind spots: An alternative to the dominion of fear. Language: English (translation of text 9 from Italian). Year: 2020. Venue: My New Desk.

ON ECONOMICS AND POLITICS

 1. Ao acelerar a historia… Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 2. Cara un novo paradigma. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 3. A volta das negras tormentas. Language: Galician: Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 4. O colapso territorial en Galiza: Unha lectura radical da relación dialéctica entre espazo e sociedade. Language: Galician. Year: 2020. Venue: Balea Cultural

ON MUSIC

 1. Suomen mellakka! Una (modesta) retrospettiva sull’hardcore punk finlandese degli anni 80. Language: Italian. Year: 2015. Venue: In Your Eyes.
 2. O latexo dun mundo subterráneo. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 3. Sepultura, de volta ao liderado con Quadra. Language: Galician. Year: 2020. Venue: Balea Cultural.
 4. Opinioni ed egocentrismi. Language: Italian. Year: 2020. Venue: Universi Metallici.
 5. Il ruolo di Against (1998) nella storia dei Sepultura. Language: Italian. Year: 2020. Venue: Universi Metallici.
 6. Retrospettiva – “Stigmata” degli Skitsystem (Havoc Records, 2006). Language: Italian. Year: 2021. Venue: Universi Metallici.

MY LOCKDOWN CHRONICLE: SÓ E SEN WIFI NO ESTRANXEIRO NA ÉPOCA DA PANDEMIA GLOBAL. Language: Galician. Year: 2020. Venue: A Que Cheira, Papá?

 1. Prólogo.
 2. As contradicións da calma aparente.
 3. Por quen dobrán as campás?
 4. A derradeira aperta
 5. Mantermos a humanidade
 6. Outra vez xuntos, Coruña!

ON LIFE IN GENERAL

 1. Unha fonte de calma e alegría de vivir. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 2. Un fragmento de pura vida. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 3. Kronos, Kairós e Akrasia na galaxia das escolmas. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 4. Ao derrubarse todo… temos unha oportunidade. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 5. Un colega que se foi mociño. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 6. Il singolo verso in cui tutto trova un senso. Language: Italian. Year: 2020. Venue: In Your Eyes – From My Window.
 7. Tenrura e nada máis. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 8. Nas cinsas, a sabedoría. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 9. Cidades de Europa, unha ex-moza e un detalle recorrente, ep. 1. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 10. Cidades de Europa, unha ex-moza e un detalle recorrente, ep. 2. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 11. Non hai nada malo en ti. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 12. Locked in Windsor Locks? Language: Galician. Year: 2020: Venue: O Bico da Néboa.
 13. Un día de alegría na megalópole. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 14. O Arsenal, para min. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 15. Esboços brasileiros. Language: Portuguese. Year 2021. Venue: Private notes.

CREATIVE WRITING

 1. Bícame, néboa. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 2. Fálame, lúa. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 3. A balea de Isabel. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.

%d bloggers like this: