Non-academic texts

Besides academic work, I also enjoy writing on several topics: language(s), of course, but also history, society, economics and politics, music, and life in general. I also kept a diary of my lockdown experience in A Coruña, and sometimes, I adventured into creative writing. Along with running the Galician blog O Bico da Néboa, during my stay in northern Spain, I collaborated with a few webzines and blogs in various languages, contributing posts, columns, and reviews. You can find the links to all my texts below.

ON LANGUAGE(S)

 1. Good and bad (uses of the) resources. Language: English. Year: 2018. Venue: this website.
 2. The myth of ‘real English’. Language: English. Year: 2018. Venue: this website.
 3. A logical pitfall in academic writing. Language: English. Year: 2018. Venue: this website.
 4. Mind, the history of linguistics, and a Western bias. Language: English. Year: 2019. Venue: this website.
 5. Ernst Cassirer on Kant and modern lingusitics. Language: English. Year: 2019. Venue this website.
 6. No hay idioma puro, disfrutemos de la diversidad. Language: Spanish. Year: 2019. Venue: Globedia.
 7. An introduction to your smartphone as a language learning tool. Language: English. Year: 2019. Venue: this website.
 8. Una introducción a tu smartphone como herramienta para el aprendizaje de idiomas. Language: Spanish. Year: 2019. Venue: this website
 9. Un’introduzione al tuo smartphone come strumento per l’apprendimento delle lingue. Language: Italian. Year: 2019. Venue: this website.
 10. Os meus arxentinismos adquiridos e perdidos. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 11. Ollarmos a Dante para desmentirmos mitos lingüísticos. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 12. Conversa sobre o galego: En Vigo coa profe Naír. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 13. El lenguaje, la mente y un perjuicio occidental. Language: Spanish. Year: 2020. Venue: Globedia.

ON HISTORY

 1. Bágoas de cinsa en Compostela. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 2. Pontevedra nos anos do medo: Entrevista co autor. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.

ON SOCIETY

 1. Manuel Rivas e o potencial libertador da vergoña. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 2. Non calarei. Language: Galician: Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 3. Nin santas, nin meigas, nin fadas. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 4. A poesía urbana dos “non lugares”. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 5. A intersección corpórea entre ánima e arte. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 6. A importancia dos feitos morais. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 7. O fútbol moderno: A agonía dun sentimento. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 8. A volta das negras tormentas. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 9. Illuminare i punti ciechi: Un’alternativa al dominio della paura. Language: Italian. Year: 2020. Venue: In Your Eyes.
 10. Lighting up the blind spots: An alternative to the dominion of fear. Language: English (translation of text 9 from Italian). Year: 2020. Venue: My New Desk.

ON ECONOMICS AND POLITICS

 1. Ao acelerar a historia… Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 2. Cara un novo paradigma. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 3. A volta das negras tormentas. Language: Galician: Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 4. O colapso territorial en Galiza: Unha lectura radical da relación dialéctica entre espazo e sociedade. Language: Galician. Year: 2020. Venue: Balea Cultural

ON MUSIC

 1. Suomen mellakka! Una (modesta) retrospettiva sull’hardcore punk finlandese degli anni 80. Language: Italian. Year: 2015. Venue: In Your Eyes.
 2. O latexo dun mundo subterráneo. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 3. Sepultura, de volta ao liderado con Quadra. Language: Galician. Year: 2020. Venue: Balea Cultural.
 4. Opinioni ed egocentrismi. Language: Italian. Year: 2020. Venue: Universi Metallici.
 5. Il ruolo di Against (1998) nella storia dei Sepultura. Language: Italian. Year: 2020. Venue: Universi Metallici.
 6. Retrospettiva – “Stigmata” degli Skitsystem (Havoc Records, 2006). Language: Italian. Year: 2021. Venue: Universi Metallici.

MY LOCKDOWN CHRONICLE: SÓ E SEN WIFI NO ESTRANXEIRO NA ÉPOCA DA PANDEMIA GLOBAL. Language: Galician. Year: 2020. Venue: A Que Cheira, Papá?

 1. Prólogo.
 2. As contradicións da calma aparente.
 3. Por quen dobrán as campás?
 4. A derradeira aperta
 5. Mantermos a humanidade
 6. Outra vez xuntos, Coruña!

ON LIFE IN GENERAL

 1. Unha fonte de calma e alegría de vivir. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 2. Un fragmento de pura vida. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 3. Kronos, Kairós e Akrasia na galaxia das escolmas. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 4. Ao derrubarse todo… temos unha oportunidade. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 5. Un colega que se foi mociño. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 6. Il singolo verso in cui tutto trova un senso. Language: Italian. Year: 2020. Venue: In Your Eyes – From My Window.
 7. Tenrura e nada máis. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 8. Nas cinsas, a sabedoría. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 9. Cidades de Europa, unha ex-moza e un detalle recorrente, ep. 1. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 10. Cidades de Europa, unha ex-moza e un detalle recorrente, ep. 2. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 11. Non hai nada malo en ti. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 12. Locked in Windsor Locks? Language: Galician. Year: 2020: Venue: O Bico da Néboa.
 13. Un día de alegría na megalópole. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 14. O Arsenal, para min. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 15. Esboços brasileiros. Language: Portuguese. Year 2021. Venue: Private notes.

CREATIVE WRITING

 1. Bícame, néboa. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 2. Fálame, lúa. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.
 3. A balea de Isabel. Language: Galician. Year: 2020. Venue: O Bico da Néboa.

%d bloggers like this: